Limited Company

Процесът на регистриране на компания във Великобританияне е сложен процес, но изисква да сте запознати с някои основни изисквания и правила, които няма как да обясним в този пост. Всички компания в Англия и Уелс са представени в CompaniesHouse, която организация работи като регистър на всички компании и отговаря за правилното регистриране и съхранение наинформацията за всички видове фирми на територията наОбединеното кралство.
Информацията за всяка компания се предоставя на Companies House всяка година, като там се представят годишен отчет и заверено счетоводство на компанията в определените от закона срокове. Ако тези срокове се нарушат се дължат глоби, а непредставянето на изискуемата от закона информация навреме е криминално деяние според британското законодателство и е отговорност на директора на компанията.
Преди да отворите компания е добре да прецените за какви цели го правите, каква е визията Ви за развитието накомпанията, ще можете ли да се справите с всички изисквания по създаването, управлението и представляването на една компания в Лондон и UK , защото всички тези дейности според британското законодателство са вменени в отговорност на директора на компанията.

Ако сте решили да създадете фирма (Ltd. Company) в UK ще Ви помогнем с консултация за:
-проверка за наличност на името
-процедурата за създаване на компанията.

За откриването на компания са необходими:
-Документи за самоличност на всеки, който е собственик, директор или секретар в компанията
-физически адрес в UK, който не може да е пощенска кутия
-Решение за акциите
-Решение за името на компанията
-Решение за директор/директори и секретар/секретари
Ще получите регистрационните документи на Вашата компания от нас за един работен ден на е-майл.
След фактическото създаване на компанията ще получите UTR номер от Tax Office с писмо на адреса на компанията до 15 дни и писмо от Companies House потвърждаващо регистрацията на компанията Ви до 2 дни.
Освен създаване на нови компании предлагаме и извършване на промени в действащи компании, закриване на компании, подаване на Annual Returns, Confirmation Statement ( годишно актуално състояние на компанията ), както и консултации по годишно счетоводно приключване на компанията Ви.

Консултации

Моля ви обадете се за информация за всичко, което ви интересува 07799 764476.