Public Liability Insurance for your business

 

Тя осигурява покритие срещу искове, направени от членове на обществеността, които са претърпели вреди, нанесени (включително за тяхното имущество) във връзка с бизнеса, като например:
– Самонаето лице , което почиства прозорци е оставило стълбата си без надзор и случаен минувач е контузен от нея или прозореца се чупи .
– Чистач , които не е сложил табела ” мокър под” и след почистване , случаен минувач пада и се наранява .
– Когато случайно повредим чужда движима или недвижима вещ в работния процес .
– И много други
Ако някой тежко пострада при извършване на дейността , те биха могли да претендират за голяма сума обещетение и в по-добрия случай би било редно да разполагате с правилната застраховка , която ако не покрие цялото обещетение то голяма част от негo
Това изцяло зависи от избраната от вас вид застраховка.
Обезщетенията свързани с исковете могат да включват загуба да надоходи , бъдеща загуба на доходите , които се присъждат на ищеца , заедно с правните разходи за защита срещу претенцията , а също и юридическите разходи на ищеца , ще се покрият ,ако се установи причината .
За кого е нужна застраховка?
– Чистачи
– Самонаети лица работещи в кухня ,ресторанти и други
– Самонаети лица почистващи прозорци
– Самонаети лица работещи в строителството
– Водопроводчици и отоплителни специалисти
– Електричари
– Дърводелци
– и много други
В зависимост от избраната застраховка заплащането на година може да варира между 90 , 100 ,120 лири и нагоре , те могат да се заплатят в брой или месечно заплащане което, варира месечно от 8 , 10 лири и нагоре .