CSCS Card

Всеки строител в UK, ако иска да работи законно на строителните обекти, трябва да има CSCS Card и трябва да покрие минимума от знания, необходими за работата му по програмата CSCS (еквивалент на българската Охрана на Труда). Снабдяването с тази важна за строителите карта е неотменен етап от ваденето на необходимите Ви документи за законен престой и работа в Лондон, като Ви гарантира възможност за работа на строителните обекти.
Процедурата по ваденето на CSCS Card включва 3 етапа:
-кандидатстване и взимане .
-Взимане на сертификат от еднодневен курс по охрана на труда-на английски език.
-кандидатсване и получаване на Вашата CSCS Card.

За около 30 минути в нашия офис избираме дата, час и място за изпита, заплащаме го и получавате данните за плащането и къде и кога е изпита Ви.

След като се явите и вземете вашия CSCS Card изпит получавате писмо, с което може да работите на част от строителните обекти в Лондон, на които не искат картата.

За да вземете Вашата CSCS Card трябва да изкарате еднодневен курс по охрана на труда-на английски език, чиято цена е 120 лири.

След взети изпити трябва да заплатите 30 лири на CSCS Help Line за самата карта.
Получавате Вашата CSCS Card на домашния си адрес до седмица.