Услуги

Tax Return

Както във всяка държава и във Великобритания сме длъжни да подадем нашата данъчна декларация “Tax Return” за изминалата финансова година в определения от държавната данъчна администрация срок. За тази цел можем да Ви консултираме в офиса на компанията ни.

За да Ви консултираме за Вашия Tax Return за съответната година са ни необходим всички документи за приходи и разходи, които сте получили и издали през данъчната година. Като самонаето лице “Self employed” в UK е необходимо в тримесечен срок да се регистрирате в  Данъчната служба “Tax Office”.  Ако закъснеете с регистрацията, се налага глоба от 100 лири.
В резултат от тази регистрация ще получите писмо на домашния си адрес с Вашия данъчен номер “UTR”, който се състои от 10 цифри REF.

CSCS Card

Всеки строител в UK , ако иска да работи законно и безопасно на строителните обекти, трябва да има CSCS Card и трябва да покрие минимума от знания, необходими за работата му по програмата CSCS (еквивалент на българската Охрана на Труда).
Снабдяването с тази важна за строителите карта е неотменен етап от ваденето на необходимите Ви документи за законен престой и работа в Лондон, като Ви гарантира възможност за работа на строителните обекти.

 

Limited Company by shares

Процесът на регистриране на компания във Великобритания не е сложен процес, но изисква да сте запознат с някои основни изисквания и правила, които няма как да обясним в този пост. Всички компании в Англия и Уелс са представени в Companies House, която организация работи като регистър на всички компании и отговаря за правилното регистриране и съхранение на информацията за всички видове фирми на територията на Обединеното кралство.

Смяна на българска шофьорска книжка (категория B, C) с Full British Driving Licence.

След присъединяването на България към ЕС българите в UK получиха правото ако искат да подменят своите шофьорски книжки с Full British Driving Licence.
Това ще Ви спести изкарването на пълния курс за правоспособност във Великобритания както и ще Ви служи за така исканото доказателство за адрес.

Консултации

Ако в процеса на ваденето на документите си се изправите пред непреодолими препятсвия как бихте постъпили? Бихте ли потърсили консултация от специалист?
Проверили сте всичката информация на сайтовете, разпитали сте близки и познати и продължавате да се чудите какво и как да предприемете и кое след кое и преди кое да правите.

Моля ви обадете се за информация за всичко, което ви интересува 07799 764476.