Kонкурентни цени

Директен контакт

Професионализъм

Индивидуален подход

За Нас

Eminence Finance е британска консултантска фирма в Лондон, с основен предмет на дейност – счетоводство и консултации за изготвянето на всички документи за законен престой и работа във Великобритания.

Индивидуалния подход, грижа за клиента и вникване в проблемите на всеки един клиент е наша неотменима фирмена политика! Работим заедно за успеха Ви, като отчитаме конкретните обстоятелства във Вашия случай.
+ Self employed (UTR) регистрация

+ Tax Return и приключване на счетоводна година на Лимитед компания

+ Смяна на BG / UK шофьорски книжки- DVLA

+ Limited Company - откриване, промени, годишно счетоводство, заличаване

+ CIS and Payroll

+ National Insurance Number